• Contact Us:
  • +84-2363 575 655
  • reservation@danangcapsulehotel.com
  • 103 Chinh Huu, An Hai Bac ward, Son Tra district, Danang city, Vietnam

Trip Advisor

The new visa policy facilitates the development of tourism
01/09/2023
Vietnam's new visa policy has received positive reception from countries, citizens and foreign tourists, the Immigration Department of the Ministry of Police announced at a press conference on August 30.
Review du lịch Đà Nẵng – Chân thực, đầy đủ
22/05/2018
Đà Nẵng là thành phố trẻ, năng động và được nhiều người đánh giá là thành phố đáng sống nhất trong cả nước. Tuy nhiên danh hiệu này vài năm gần đây có vẻ như không còn đúng lắm nữa. Và những người dân Đà Nẵng là người hiểu hơn ai hết về điều này. Trong khuôn khổ bài viết này...